Bayede News

A Friday read, Bayede News continues focusing on educating its readers and creating awareness about active citizenship matters, ethical leadership, political culture, social accountability and global political economy. With correspondents across all sectors in South Africa and in key cities worldwide, the newspaper also contains an influential opinion section with several revered columnists. Every Friday,…

Mosotho

Mosotho is Lesotho’s only independent Sesotho language national newspaper sold countrywide on Saturday. Their vision is to be the most accessible and widely circulated culturally appealing newspaper in Lesotho. They aim to focus more on culture, politics and human interest stories by covering mostly rural areas.   To read more about it visit:https://mosotho.co.ls/  

Ilanga

ILANGA Iphephandaba Lesizwe elineminyaka engaphezulu kwengu-115. Lisungulwe nguJohn Langalibalele “Mafukuzela” Dube wasoHlange ngonyaka ka-1903. ILANGA lizishaya amaphiko endimeni yamaphephandaba ngokuba yilo elihamba phambili kumaphephandaba esiZulu cishe eNingizimu Africa yonke. Litholakala ngeSonto, uMsombuluko noLwesine. Ungazitholela izindaba zokungcebeleka, ezomnotho, ezemidlalo, ezikaqedisizungu, ezemfundo nokunye okungini. Ukufunda mayelana ngabo iya ku: https://ilanganews.co.za/  

Isolezwe

Isolezwe is a modern isiZulu language newspaper that champions the reading needs of its audience. It is created daily by a team that understands and delivers on the interest and aspirations of its readers. The newspaper is modern in format, topical and relevant in content and independently broad minded in its reporting and commentary.It is…